АвторизацияНапомнить пароль
Регистрация

Комментарии (16)
rss свернуть / развернуть
Начыннар: Д.Уран-оол, Д. Кайгал-оол, М. Алаш, К. Начын, К. Ушпас, М. Ай-Демир, С. Опанас, М. Начын, М. Алексей, С. Сергек, Х. Амир, М. Сылдыс, С. Ким, О. Руслан, С. Сонам.
свернуть ветку
Хууракты утпа база начыны атты алган
свернуть ветку
Кажан алган?
свернуть ветку
ынчан моол хуреш дурум-биле ынчан НАЧЫН моге ХУУРАК АЛЕКСАНДР деп адап турду
свернуть ветку
Хуурак Александр Начын моге деп атты албаан,ынчалза-даа ол атка толептиг моге-дир. Черле Начын, Арзылан моге деп ат чедир хурежиптээр боор.
свернуть ветку
Арзыланнар каш?
свернуть ветку
Чаан моге чангыс <АЯС МОНГУШ>
свернуть ветку
Аяс чаанны эрткеш кучутен апарган, тоогуден номчурга ТАР уезинде Чанман чаан деп моге турган. Арзыланнар 10ажыг чорду
свернуть ветку
андрей, эртине, айдын сугларга начын аттар бергенинге чуулдугзунер мен
свернуть ветку
чогум андрей чедип алган деп бодаар мен!!! ол ийи моге арай элек боорийн
свернуть ветку
мн база нча дп бодаар др мн!
свернуть ветку
aндрeй монгуш нaчын могe.
свернуть ветку
Айдынга ол атты бербес аргазы чок деп санналга кээр кижи дир мен.аар килге арзыланнар,начынарнын чадап каан чувезин кылып каанын кордувус!
свернуть ветку
Ол 2 моге шыырак. Ынчалза-даа... Д. Эртине 85кг чедир хурешти шээй,а тыва хуреште дензи барымдаалаар эвес. 64-даа четпес санныг могелер хурешти. Улуг байырлал таварыштыр Тыванын адын камгалап 4че киргени дээш бергени ол ыйнаан. Оске могелеривис чадап кагды.Жеребьевка база эки болган диин, ылангыя О. Айдыннын.
свернуть ветку
айдемир монгушка арзыланны амда чоп бербээн ирги? 2 катап ужуур,2 4 ке ,3 8ке алыр чорду чоп .наадымнарда,май-9 ол хире катап киргендиин ол???!!!
свернуть ветку
Кузечи алыр тргн начын могени ол 85 килге,хуреш салыр улстун частырыглары евес болза бардак болгн,ол хуреш тывага арай шолуг евес ерткен дп бодар мен.
свернуть ветку
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.